1ο συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, 30 Σεπτεμβρίου – 02 Οκτωβρίου 2016, Aθήνα

Θεματολογία Συνεδρίου

ΕΕΚΚΕΤ, 30/9-2/10/2016
 1. Σημαντικά επιτεύγματα του 2016 στον Καρκίνο Κεφαλής / Τραχήλου
 2. Updates in MASCC/ISOO collaboration with ASCO in Guideline development for oral health
 3. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλλήματα στον Καρκίνο Κεφαλής / Τραχήλου
 4. Clinical Trial Network in the field of Head and Neck Cancer
 5. Συνεδρία των Νέων Ογκολόγων: συζητήσεις με τον ειδικό – θεραπευτικές αποφάσεις.
 6. Όγκοι σιαλογόνων αδένων
 7. Καρκίνος θυροειδούς: θεραπευτικές θέσεις και αντιπαραθέσεις
 8. Διάγνωση και συστήματα σταδιοποίησης
 9. Advances in the treatment of head and neck cancer
 10. Διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ρινοφάρυγγα
 11. Διεπιστημονική προσέγγιση στον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου, Εκπαιδευτική Συνεδρία

 

Endorsed by Multinational Association of Supportive Care in Cancer –MASCC. http://www.mascc.org/eventcalendar , www.mascc.org