Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2025

Πρόεδρος : Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ψυχογιός

Γραμματέας: Αμάντα Ψυρρή / Past President

Ταμίας: Αριστείδης Γιωτάκης

Μέλη: Βασίλειος Κουλουλίας , Ευθύμιος Κυροδήμος , Χρήστος Περισανίδης

Σκοπός

H προώθηση της γνώσης που αφορά τις ποικίλες πτυχές των προκαρκινικών καταστάσεων και των νεοπλασμάτων κεφαλής και τραχήλου.

Κύριοι στόχοι:

  1. Η διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεδρίων σχετικά με τα νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου.
  2. Η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τομείς σχετικούς με τους όγκους της κεφαλής και τραχήλου.
  3. Η ενημέρωση για τα νεοπλάσματα που σχετίζονται με τον ιό των θηλωμάτων (Human Papillomavirus-HPV) και το ρόλο του εμβολίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
  4. Η προώθηση κατευθυντήριων οδηγιών για την υποστήριξη του στόματος, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Στόματος-ΕΕΟΣ και τις Ομάδες Μελέτης για την φροντίδα του Στόματος, τη Βλεννογονίτιδα και την Υγεία των Οστών του Multinational Association of Supportive Care in Cancer / International Society of Oral Oncology ( MASCC/ISOO).
  5. Η συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια δημιουργίας αρχείου νεοπλασιών για τα περιστατικά καρκίνου κεφαλής και τραχήλου που εμφανίζονται στην χώρα μας.