2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, με Διεθνή Συμμετοχή, 20 -21 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα