Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα των σιαλογόνων αδένων: Θετική ανταπόκριση στο Lenvatinib – Ανακοίνωση από το ASCO Post

Σημεία Κλειδιά

  • Παρατηρήθηκε ανταπόκριση στο 15,6% των ασθενών και σταθερή νόσο στο 75,0%.
  • Περίπου οι μισοί ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω προβλημάτων που σχετίστηκαν με φάρμακα.

Σε μονοκεντρική μελέτη φάσης II που δημοσιεύτηκε στο  Journal of Clinical Oncology, Tchekmedyian et al βρέθηκε ότι ο πολυστοχευτικός αναστολέας τυροσινικής κινάσης λενβατινίμπη ήταν δραστικός σε προοδευτικό υποτροπιάζον ή μεταστατικό αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα.

Στη μελέτη, 32 ασθενείς στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center με υποτροπιάζον ή μεταστατικό αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα από οποιαδήποτε πρωτοπαθή εστία και ακτινογραφική ή συμπτωματική πρόοδο νόσου, υποβλήθηκαν ημερησίως σε θεραπεία με 24 mg  lenvaninib από το στόμα. Επετράπη όποια άλλη προηγούμενη θεραπεία πλην της lenvaninib.

Ο κύριος καταληκτικός στόχος ήταν η συνολική ανταπόκριση. Η μελέτη θα αξιολογείτο ως θετική  εάν υπήρχε ανταπόκριση σε 4 ή περισσότερους ασθενείς από τους 32 που πήραν μέρος. Συνολικά, το 78% των ασθενών είχαν αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα είτε στους μείζονες είτε στους ελάσσονες σιελογόνους αδένες και 96,9% είχαν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Ανταποκρίσεις

Πέντε ασθενείς (15,6%) έδειξαν βεβαιωμένη αντικειμενική ανταπόκριση (μερική ανταπόκριση και στους πέντε) και επιπλέον 24 ασθενείς (75,0%) είχαν σταθερή νόσο. Η διάμεση ελεύθερη εξέλιξης επιβίωση ήταν 17,5 μήνες. Συνολικά, παρατηρήθηκαν 8 περιστατικά με εξέλιξη, 5 ασθενείς βγήκαν από τη μελέτη λόγω τοξικότητας, 9 μετά από απόσυρση/αναίρεση της συγκατάθεσης και 6 μετά από απόφαση και επιλογή του θεράποντος ιατρού.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Συνολικά, 23 ασθενείς χρειάστηκαν τουλάχιστον μία τροποποίηση δόσης και 18 (56%) από τους 32 ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία με λενβατινίμπη εξαιτίας θεμάτων που είχαν σχέση με το φάρμακο. Οι πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 ήταν υπέρταση (28,1%) και πόνος στο στόμα (9,4%). Διαπιστώθηκαν 3 ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 4, που περιελάμβαναν έμφραγμα του μυοκαρδίου, σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας και ενδοκρανιακή αιμορραγία.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δοκιμή πληροί το προκαθορισμένο συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης, επιδεικνύοντας αντικαρκινική δράση με λενβατινίμπη [σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή μεταστατικό αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα]. «Η τοξικότητα ήταν συγκρίσιμη με προηγούμενες μελέτες, απαιτώντας παρακολούθηση και διαχείριση».

ΠΗΓΗ: https://www.ascopost.com/News/59943?email=050d8024ee734919d1e367e57483f23fc0c6ccfc4d6f459714ceadf3c49154e9&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN