Εκστρατεία Ενημέρωσης #makesensecampaingn 5-30 Σεπτεμβρίου 2018

Η πρόληψη, η πρώιμη διάγνωση και η άριστη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του Στόματος, Κεφαλής και Τραχήλου αποτελεί κύριο στόχο της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου -ΕΕΚΚΕΤ.

Φέτος η ΕΕΚΚΕΤ επελέγη από την European Head and Neck Society – EHNS να συμμετέχει, ως επίσημη επιστημονική Εταιρεία, στις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης #ΜakeSenseCampaign και να υποστηρίξει όλες τις δράσεις στην Ελλάδα.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες, το διάστημα 17 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018. Στην Ελλάδα, οι φετινές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 5 έως 30 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).

Η αναγνώριση των συμπτωμάτων,  η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε εξειδικευμένα κέντρα,  η αποκατάσταση των βλαβών και η ψυχο-κοινωνική υποστήριξη των ασθενών και των οικείων τους για την ομαλή επανένταξή τους στη κοινωνική ζωή και την απασχόληση αποτελούν  το αντικείμενο  της καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού και της πολιτείας σχετικά με τον καρκίνο του Στόματος, Κεφαλής και Τραχήλου.