Ερωτηματολόγιο- MakeSenseCampaign & ΕΕΚΚΕΤ


Ερωτηματολόγιο- MakeSenseCampaign & ΕΕΚΚΕΤ

Σας ζητάμε να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο για τις Εμπειρίες των Ασθενών με Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου» το οποίο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Η συμβολή σας θα είναι πάρα πολύ σημαντική! https://survey.alchemer.com/s3/6350242/38e8bf812d21

Οι εμπειρίες που θα περιγράψουν οι επιβιώσαντες του καρκίνου, θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Επιβίωση από Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου.

Το Ερωτηματολόγιο αυτό έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Δράση «MakeSenseCampaign», απευθύνεται στους επιζώντες από Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα αποτελέσει τη βάση της ενημέρωσης κατά την Εβδομάδα Ευαισθητοποίηση για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου2021.

Το Ερωτηματολόγιο θα αξιολογήσει:

  • Τις μακροχρόνιες ψυχολογικές επιδράσεις του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου στους επιζώντες
  • Τα υποστηρικτικά μέσα που είναι διαθέσιμα σήμερα
  • Εάνυπάρχουν ανάγκες για την υποστήριξη της ευημερίας των επιζώντων από Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου, οι οποίες δεν καλύπτονται

Πείτε μας τις εμπειρίες σας, βοηθήστε στην ευαισθητοποίηση όλων μας!