Εκπαιδευτικά φυλλάδια με οδηγίες, για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία Στόματος, Κεφαλής & Τραχήλου.

Εκπαιδευτικά φυλλάδια με οδηγίες, για τους ασθενείς

που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία Στόματος, Κεφαλής & Τραχήλου.

πριν την έναρξη της ακτινοθεραπείας GREEK-1

κατά την διάρκεια της ακτινοθεραπείας GREEK-2

μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας GREEK-3

κατά την χημειοθεραπεία GREEK-4

 

masccnews_march2017 p2 2art