Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα των σιαλογόνων αδένων: Θετική ανταπόκριση στο Lenvatinib – Ανακοίνωση από το ASCO Post

Σημεία Κλειδιά

  • Παρατηρήθηκε ανταπόκριση στο 15,6% των ασθενών και σταθερή νόσο στο 75,0%.
  • Περίπου οι μισοί ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω προβλημάτων που σχετίστηκαν με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα