Οδηγός Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο» (ESMO Cancer Survivorship Patient Guide)

Ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ικανοποίηση αποτελεί η μετάφραση και παρουσίαση ενός εγχειριδίου στην Ελληνική γλώσσα που συνθέτει το 1ο Ευρωπαϊκό Εργαλείο στο χώρο του καρκίνου και δημιουργήθηκε με τη συνεργασία Ιατρών και Ασθενών, ως σύνοψη της διάγνωσης, της θεραπείας, των προβλημάτων που αντιμετώπισαν αλλά και ως οδηγός για τη φροντίδα της υγείας τους μετά την οξεία φάση της θεραπείας.

Ο «Οδηγός Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο» (ESMO Cancer Survivorship Patient Guide) της ESMO

(European Society for Medical Oncology), είναι ένα πρωτοποριακό «Βιβλιάριο παρακολούθησης της πορείας του ιστορικού του ασθενή με καρκίνο», που έχει σκοπό να αποτυπώνει διαχρονικά το ιστορικό όλων των θεραπειών που αυτός έχει λάβει καθώς και τις επιπτώσεις, που πιθανόν να είχαν ή έχουν στην πορεία της υγείας του. Με το Βιβλιάριο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον ιατρό ειδικότητας που θα επισκεφθεί, να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα της υγείας του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο ιστορικό καρκίνου, που θα του επιτρέψει να προβεί στις βέλτιστες επιλογές, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε παρέμβαση, που θα μπορούσε να δράσει επιβαρυντικά ή να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα παρέχει στον ασθενή ασφάλεια, γνωρίζοντας τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα της υγείας του αλλά και προτάσεις για τη ζωή μετά τον καρκίνο.

Υπό αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι η χρήση του Οδηγού Επιβίωσης της ESMO, έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κενό των συστημάτων υγείας σχετικά με την ογκολογική περίθαλψη, σε πολλές χώρες της Ευρώπης,  που θα δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή με καρκίνο, με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται.

Σήμερα η ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τον Οδηγό Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο, στην Ελληνική γλώσσα, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την αφετηρία της επίσημης έναρξης της χρήσης του στη χώρα μας.

 

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό εδώ:

Οδηγός Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο» (ESMO Cancer Survivorship Patient Guide)

 

  • Το παρόν εκπονήθηκε μέσω επιχορήγησης της Φαρμακευτικής Εταιρείας AMGEN

source : www.hesmo.gr/el/ενημερωση/ανακοινώσεις/197-οδηγός-επιβίωσης-ασθενών-με-καρκίνο»-esmo-cancer-survivorship-patient-guide