Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου / με Διεθνή Συμμετοχή, 16-17 Δεκεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Συνεδρίου: https://www.events.gr/images/events_files/programs/2022_12_16-17_headneckev_program.pdf