Η Ομάδα Μελέτης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου – EORTC στην Αθήνα

Η συνάντηση της Ομάδας Μελέτης για τον Καρκίνο Κεφαλής και … Διαβάστε περισσότερα

Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα των σιαλογόνων αδένων: Θετική ανταπόκριση στο Lenvatinib – Ανακοίνωση από το ASCO Post

Σημεία Κλειδιά

  • Παρατηρήθηκε ανταπόκριση στο 15,6% των ασθενών και σταθερή νόσο στο 75,0%.
  • Περίπου οι μισοί ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω προβλημάτων που σχετίστηκαν με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα

Share & Like

Απρίλιος: Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Με έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση το ποσοστό  επιβίωσης των ασθενών μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90%.

Διαβάστε περισσότερα

Share & Like