Η Ομάδα Μελέτης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου – EORTC στην Αθήνα

Η συνάντηση της Ομάδας Μελέτης για τον Καρκίνο Κεφαλής και … Διαβάστε περισσότερα

Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα των σιαλογόνων αδένων: Θετική ανταπόκριση στο Lenvatinib – Ανακοίνωση από το ASCO Post

Σημεία Κλειδιά

  • Παρατηρήθηκε ανταπόκριση στο 15,6% των ασθενών και σταθερή νόσο στο 75,0%.
  • Περίπου οι μισοί ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω προβλημάτων που σχετίστηκαν με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα

Share & Like

Απρίλιος: Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Με έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση το ποσοστό  επιβίωσης των ασθενών μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90%.

Διαβάστε περισσότερα

Share & Like

The Laryngectomee Guide

“The Laryngectomee Guide” is very helpful for laryngectomees, their caregivers and medical professionals. It contains information about the side effects of radiation and chemotherapy; methods of speaking; airway, stoma, and voice prosthesis care; eating and swallowing; medical, dental and psychological concerns; respiration; anesthesia; and travelling.

Διαβάστε περισσότερα

Share & Like